Valg til lokaludvalget

Valg til lokaludvalget

Valg til lokaludvalget

Valg til lokaludvalget

Vær med til at bestemme hvem af de 28 kandidater, der skal vælges ind i det nye Valby Lokaludvalg.

Her er de 15 nye medlemmer af Valby Lokaludvalg

De ti mest stillede spørgsmål om Valby Lokaludvalg

Vis alle

Hvad laver lokaludvalget egentlig?

Lokaludvalget har  tre primære opgaver i Valby:

 • Skabe projekter, der udvikler Valby: Lokaludvalget har årligt en pulje på over 2 mio. En stor del af pengene bruger lokaludvalget på borgerinddragelse og på projekter, der udvikler Valby. Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Valby, som Valby Kulturdage, den årlige juletræstænding på Tingstedet og Sankt Hans i Vigerslevparken, og til indsatser i dele af Valby, der trænger til fokus
 • Være bindeled mellem Valbys borgere og politikerne og forvaltningerne på rådhuset: Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Valby. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm
 • Uddele penge til lokale projekter: Lokaludvalget beslutter hver måned, hvilke lokale projekter der skal have penge fra Lokalpuljen. Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Valbys borgere

Arbejdet foregår i lokaludvalgets faste udvalg, og godkendes på de månedlige lokaludvalgsmøder. Her er punkterne er en blanding af at godkende høringssvar, planlægge borgermøder, godkende fordeling af puljemidler og nedsætte arbejdsgrupper til planlægning af begivenheder.

Du kan se dagsordner og referater fra Valby Lokaludvalgs møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

Hvordan stiller jeg op?

Det nye lokaludvalg vælges ved et digitalt valg, som er åben to uger fra den 14. februar 2022.

For at stille op til lokaludvalget skal du repræsentere en forening, frivillig organisation, brugerbestyrelse, netværk eller råd, der har lokale aktiviteter. Det kræves at:

 • Foreningen har eksisteret mere end et år inden valget åbner 14. februar
 • Foreningen har minimum 15 medlemmer
 • Foreningen har aktiviteter i Valby

Alle foreninger i Valby, der lever op til kravene, kan tilmelde repræsentanter til afstemningen, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

For at tilmelde en kandidat eller tilmelde en repræsentant til at stemme til melde dig til på hjemmesiden:

Du vil senere blive kontaktet med henblik på at indsende dokumentation for, at foreningen lever op til kravene.

Sidste frist for at tilmelde en kandidat er den 14. januar, og sidste frist for tilmelding til afstemningen er den 7. februar.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig

Hvorfor skal jeg stille op for en forening?

Det er ikke muligt at afholde direkte valg til lokaludvalgene, faktisk ville det være direkte ulovligt.

Det er Styrelseslovens §65d der åbner mulighed for, at Borgerrepræsentationen kan udpege lokaludvalg.

Borgerrepræsentationen har i regulativet for lokaludvalg fastsat, at der skal sidde 23 medlemmer i hvert lokaludvalg. De politiske partier, der er valgt til Borgerrepræsentationen, udpeger hvert et medlem til hvert lokaludvalg. De resterende medlemmer vælges blandt lokale aktører ved digital afstemningen, og skal derefter godkendes af Borgerrepræsentationen.

Det er Borgerrepræsentationen, der har vedtaget denne organisering med godkendelse fra Indenrigsministeriet.

Hvordan kan jeg være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget?

Hvis du ikke selv vil stille op, men bare være med til at stemme, skal du tilmeldes som repræsentant for en forening senest den 7. februar.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig

Hvordan foregår valget?

Valget til Københavns lokaludvalg foregår denne gang ved digital afstemning, som er åben to uger fra den 14. februar.

For at deltage i afstemningen skal du være tilmeldt som repræsentant for en forening senest den 7. februar.

Læs mere og tilmeld dig her

Hvor meget tid skal jeg bruge på at sidde i lokaludvalget?

Som medlem af lokaludvalget skal du som minimum kunne afsætte 3-4 timer om måneden til det faste lokaludvalgsmøde, som ligger anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Du vil også op til hvert møde afsætte tid til at læse dagsordenen, som varierer i længde.

Hvis du er forhindret i at deltage i mødet skal du give besked, så din suppleant kan indkaldes.

Derudover skal du påregne et månedligt møde på 2-3 timer for hver arbejdsgruppe eller udvalg, du vælger at blive medlem af.

Læs mere om lokaludvalgets faste udvalg

Hvor mange år vælges jeg for?

Lokaludvalget vælges som udgangspunkt for en periode på fire år.  Der bliver dog mulighed for at supplerende valg efter to år, hvor du kan vælge at træde ud af lokaludvalget igen.

Hvad nu hvis jeg flytter eller pludselig ikke har tid mere?

Hver medlem af lokaludvalget har to suppleanter. Suppleanterne indkaldes til de faste lokaludvalgsmøder, når et medlem er forhindret. Du kan på ethvert tidpunkt overlevere din plads til din suppleant i en periode, hvis du får for travlt til arbejdet.

Det er også muligt helt at udtræde af lokaludvalget og overlade pladsen til din suppleant, f.eks. i tilfælde af flytning.

Skal jeg gå til mange møder?

Lokaludvalget mødes fast en anden tirsdag i hver måned, juli undtaget, fra kl. 18.30 til ca. 21.30.

De faste udvalg beslutter selv deres mødefrekvens, typisk en gang om måneden, juli undtaget. Til lokaludvalgets begivenheder, som Valby Kulturdage, Halloween og juletræstænding på Tingstedet, nedsættes der arbejdsgrupper, der mødes jævnligt over en kort periode.

Derudover er der løbende borgermøder, konferencer, åbne møder og begivenheder, som du kan deltage i efter interesse og mulighed.

Så hvor mange møder, der bliver for dig, afhænger af hvor mange ting ud over de faste møder, som du engagerer dig i.

Skal jeg være medlem for at være med i arbejdet?

At blive medlem af lokaludvalget er ikke den eneste måde at deltage på

Suppleanter til lokaludvalget kan deltage i arbejdet i lokaludvalgets faste udvalg på lige fod med de valgte medlemmer af lokaludvalget.

Suppleanter har ikke tale- og stemmeret på de faste lokaludvalgsmøder, medmindre de er indkaldt. Som suppleant er du dog altid velkommen til at deltage som tilhører.

I alt 28 kandidater var opstillet til de 15 pladser i Valby Lokaludvalg, som udfyldes af lokale foreninger, bestyrelser, råd og nævn.

Se kandidaterne på Københavns Kommunes hjemmeside:

De kandidater, der opnåede nok stemmer til at blive medlemmer af det nye Valby Lokaludvalg, er:

 • Emmanuelle Kortholm – Valby Kino – 26 stemmer
 • Benjamin Friis – St. Vigerslevgaard – 25 stemmer
 • Kirsten Henriksen – Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv – 25 stemmer
 • Lene Buerup Andersen – Ældresagen – 22 stemmer
 • Flemming Axelsen – Kulbaneparkens Venner – 21 stemmer
 • Mette Vesterbæk Mortensen – Kunstforeningen Kulbanekvarteret – 20 stemmer
 • Stefan Emkjær – Ålholm Skoles skolebestyrelse – 13 stemmer
 • Dorte Juel Viborg – Boldklubben Frem – 11 stemmer
 • Henrik Christensen – Boldklubben Hellas – 10 stemmer
 • Gitte Grønnemose Butler – Ajax København – 9 stemmer
 • Henrik Herskind – Beboerrepræsentationen Kamelia Hus – 9 stemmer
 • Hanne Skovsgaard – Grundejeren.dk – 9 stemmer
 • Byrial Rastad Bjørst – Forfatterkvarterets Grundejerforening – 8 stemmer
 • Uffe Jacobsen – Vigerslev Haveforstad – 8 stemmer
 • Sebastian Just Olsen – Grundejerforeningen Valby Vænge – 7 stemmer

Der var stemmelighed mellem fem kandidater til den 15. plads i udvalget. Sebastian Just Olsen er derfor valgt ved lodtrækning.

Stort tillykke til alle de valgte kandidater!

Suppleanter

De kandidater, der ikke fik stemmer nok til at opnå valg, indstiller vi som suppleanter til lokaludvalget indenfor de interesseområder, de opstillede for.

Børn, unge, idræt, kultur og fritid

 • Driss El Mekki, Fritidscenter Ydre Valby – 7 stemmer – tildelt efter lodtrækning pga. stemmelighed
 • Christian Edelvold Berg, Andelsboligforeningen Cæciliahus – 7 stemmer – tildelt efter lodtrækning pga. stemmelighed
 • Susanne Morell, Kamhusene beboerbestyrelse – 7 stemmer – tildelt efter lodtrækning pga. stemmelighed
 • Steen Pedersen, Boldklubben Fremad Valby – 5 stemmer
 • Anne Bender, Nordre Hanssted Grundejerforening – 0 stemmer

Ældre, sundhed, social og integrationsområdet

 • Iris Muñoz Hidalgo, Casa Latinoamericana – 7 stemmer
 • Tommy Jensen, Dansk Folkehjælp Vestre afdeling – 6 stemmer

Bolig, miljø og erhverv

 • Lene Becker, Grundejerforeningen Valby Have – 7 stemmer
 • Søren Roed, Det Økologiske Torv – Valby Tingsted – 4 stemmer
 • Thomas Niels Thomsen, Ejerforeningen Vigerslevvej 59A mfl – 3 stemmer
 • Anders V. Møller, G/F Søholm – 2 stemmer – tildelt efter lodtrækning pga. stemmelighed
 • Kim Lerche Olsen, Boligforeningen Kjeldsgaarden – 2 stemmer – tildelt efter lodtrækning pga. stemmelighed
 • Ingelise Holst, 3B – 2 stemmer – tildelt efter lodtrækning pga. stemmelighed

Når der er afbud fra et medlem til det månedlige lokaludvalgsmøde indkaldes 1. suppleanten fra den suppleantliste, medlemmet er valgt i. Er der afbud fra to i interessegruppen indkaldes 2. suppleanten også osv. Dvs. at 1. suppleanterne godt kan forvente at blive kaldt ind til en del møder i løbet af et år.

Suppleantlisten er efterfølgende åben for foreninger, der opfylder kriterierne. Nye suppleanter tilføjes bunden af listen i den rækkefølge, der henvender sig i.

Se hvordan du kan blive skrevet op her:

Stemmeberettigede foreninger

Her kan du se hvilke foreninger, der havde tilmeldt sig afstemningen og dermed var stemmeberettigede til valget til Valby Lokaludvalg.

 

Grundejerforeningen Valby Have

Valby Kino

Vigerslev Haveforstad

Forfatterkvarterets Grundejerforening

3B

Ålholm Skoles skolebestyrelse

St. Vigerslevgaard

Foreningen Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv

Grundejeren.dk

Fritidscenter Ydre Valby

Kulbaneparkens Venner

Kunstforeningen Kulbanekvarteret

G/F Søholm

Boldklubben Frem

Boldklubben HELLAS

Boligforeningen Kjeldsgaarden

Ejerforeningen Vigerslevvej 59A mfl.

Grundejerforeningen Valby Vænge

Kamhusene beboerbestyrelse

Ældresagen i Valby

Ajax København

Beboerrepræsentationen Kamelia Hus

Casa Latinoamericana

Det Økologiske Torv – Valby Tingsted

Dansk Folkehjælp Vestre afdeling

Boldklubben Fremad Valby

Andelsboligforeningen Cæciliahus

Nordre Hanssted Grundejerforening

Valby Nye Villakvarter

Henriksgården Beboersammenslutning

A/B Vigerslev Alle 116-120

AB Mølletoften 1902

Grundejerforeningen Ankeret

AB Kjeldsbogård

Aalholm Menighedssamfund

E/F matr.nr. 829 Vigerslev Kvarter

Foreningen Seniorhuset VOC Valby

Københavns Fægteklub

RIF Badminton

Kondiafdelingen i Sankt Annæ Idrætsforening

Aalholm Kirkelige Genbrugs

Grundejerforeningen Højmark

Valby Krolfklub

De livskloge

Vigerslev/Kulbanespejderne

Grundejerforeningen Søndre Hanssted

Ejerforeningen Brombærparken 2

Ejerforeningen Solbærparken 1

Aaholm Sogns Menighedspleje

Fællesanlægget i Valby

Harrestrup Å Skole

Hornemanns Vænge

SAIF

Valby Skate

E/F Blommehaven

De ti mest stillede spørgsmål om Valby Lokaludvalg

 

Hvad laver lokaludvalget egentlig? Hvordan bliver jeg valgt? Hvorfor skal jeg stille op for en forening? Og er der ikke mange møder?

Velkommen til svarene på de ti mest stillede spørgsmål om valget til Valby lokaludvalg:

Har vi ikke besvaret netop DIT spørgsmål? Så skriv til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.