Kontakt

Sekretariatet

Valby Lokaludvalg har et professionelt sekretariat, der hjælper med møder, projekter, borgerhenvendelser og borgerdialog.

Sekretariatets medarbejdere er ansat af økonomiforvaltningen i Københavns kommune, men det daglige arbejde er defineret af Lokaludvalgets fokusområder. 

Sekretariatsleder og udvalgssekretær

Anne Liisberg

Valgårdsvej 8

2500 Valby

Kommunikationsmedarbejder

Katrine Clausager Rich

Valgårdsvej 8

2500 Valby

Miljømedarbejder

Asger Gad

Valgårdsvej 8

2500 Valby

Projekt/Puljemedarbejder

Trine Lætgaard Hansen

Valgårdsvej 8

2500 Valby