Søg Penge

Søg Penge

Søg Penge

Valby Lokaludvalgs puljer kan søges af borgere, netværk, foreninger og organisationer i Valby.

Søg støtte til lokale aktiviteter 

Lokalpuljen og Lillepuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter vi værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Vi uddeler årligt cirka 1,5 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Vi administrerer puljerne på vegne af Københavns Kommune.

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby. For at kunne komme i betragtning til støtte skal projektet have tilknytning til bydelen, eller være med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Lillepuljen og Lokalpuljen

Vi har delt puljemidlerne op i to puljer. Søger du om støtte op til 10.000 kr. skal du søge Lillepuljen. Søger du om over 10.000 kr. skal du søge Lokalpuljen. 

Læs mere om kriterier, procedure og ansøgningsfrister her:

Hvad kan jeg søge til?

Vis alle

Hvad kan jeg søge til?

  • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
  • Projektet skal være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
  • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.