Evaluering og regnskab

Udfyld og indsend evalueringsskema 

Efter dit projekt er gennemført skal du indsende et regnskab og en evaluering, før vi kan udbetale støtten. 

Evalueringsskemaet finder du herunder – vi hjælper gerne, hvis der er tvivl om, hvordan det skal udfyldes. 

Det regnskab der indsendes, skal være sammenligneligt med det budget, der blev indsendt sammen med ansøgningen.

Evalueringen indsendes til valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Evalueringsskema