Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Kan jeg søge støtte til aktiviteter, der er afholdt?

Nej, du kan ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden Lokaludvalget behandler din ansøgning. 

Det betyder, at vi kun støtter aktiviteter, der ligger efter det møde, hvor der træffes endelig beslutning om din ansøgning

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Hvis dit projekt tildeles støttemidler fra vores puljer, dækker det underskuddet, som projektet forventes at få.

Dette betyder også, at lokaludvalget ikke som udgangspunkt støtter projekter, der regner med et overskud.

Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvad lægges der vægt på, når ansøgningen behandles?

Du kan med fordel læse ”Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg” – heraf fremgår det også, at der er aktiviteter som Lokaludvalget ikke støtter.

Kan jeg søge støtte til et projekt, der løber over flere år?

Ja, det kan du godt, men lokaludvalget kan kun støtte den del af projektet, som afvikles i det år, du søger.

Hvis projektet løber hen over årsskiftet, er det derfor vigtigt at budgettet opdeles, så det viser, hvilke midler der bruges i fx 2024 og 2025 og dermed søges om i det pågældende år.

Det skyldes at Lokaludvalgets regnskabsår følger kalenderåret og vi skal afslutte vores regnskab ved årsskiftet.

Så meget må en ansøgning fylde

Det udfyldte ansøgningsskema må max fylde 4 sider. Ansøgningen kan evt. suppleres med 1-2 bilag.

Hvordan indsender jeg min ansøgning?

Ansøgningen sendes til valbylokaludvalg@okf.kk.dk  som vedhæftet fil.

Når jeg har indsendt en ansøgning, hvad sker der så?

Når du har sendt din ansøgning til vores fællespostkasse, vil vi læse den og derefter kvittere dig for indsendelse af ansøgningen. Hvis vi gerne vil have uddybet noget vedrørende din ansøgning, kontakter vi dig for at få uddybende informationer.

Har du har søgt Lokalpuljen, behandles ansøgningen i Puljeudvalget, der laver en indstilling til Lokaludvalget. Derefter tager lokaludvalget den endelige beslutning om støtte til jeres projekt. 

Du får svar på din ansøgning i løbet af 8 hverdage efter Lokaludvalgets behandling. 

Hvis du har søgt Lillepuljen, vil du få svar 2-3 uger efter ansøgningen er modtaget (juli undtaget).

I begge tilfælde er det sekretariatet, der sender dig Puljeudvalgets og Lokaludvalgets afgørelse på din ansøgning. 

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Behandlingstiden for din ansøgning, og dermed også hvor lang tid der går, inden du får svar, afhænger af, hvilken pulje du søger.

Herunder kan du se en oversigt over hvornår du får svar afhængigt af ansøgningsfristen.

Information om Lokalpuljen 

Information om Lillepuljen 

Der kan ikke gives støtte til aktiviteter, der allerede er foregået, og aktiviteter støttet af Lokalpuljen kan først igangsættes 8 hverdage dage efter afsluttet behandling.

Vær derfor opmærksom på den anførte behandlingstid.

Juhuuuu jeg har modtaget støtte. Hvad sker der nu?

Har du modtaget et tilsagnsbrev med fuld eller delvis støtte, kan du gå i gang med dit projekt, som beskrevet i ansøgningsskemaet.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Når du går i gang med at planlægge og annoncere for dit projekt, er det vigtigt, at du bruger vores logo i dit pr-materiale. Du finder vores logo i forskellige formater nederst på siden. 
  • I dit tilsagnsbrev står en dato for, hvornår du senest skal indsende din evaluering med regnskab. Har du brug for udsættelse, så kontakt os i sekretariatet.
  • Sker der ændringer i dit projekt eller budget, vil vi også gerne vide det i sekretariatet. Store ændringer kan have betydning for din støtte.
  • Har du brug for at få udbetalt lidt af din støtte på som forskud, så skriv til vores sekretariat. Det er muligt at få udbetalt op til 50 % af den bevilligede støtte som forskud på støtte. 

Held og lykke med dit arrangement :) 

Hvornår vil støtten blive udbetalt?

Som udgangspunkt vil du få støtten udbetalt, når du har indleveret regnskab og evaluering til sekretariatet, og dette er blevet godkendt.

Vær opmærksom på, at alle fakturaer skal være indhentet og tilgængelig for sekretariatet før støtten kan udbetales.

Der er mulighed for at få halvdelen af støtten udbetalt før indlevering af regnskab, hvis du ønsker det. Send en mail til sekretariatet, hvis udbetaling af forskud bliver relevant for dig.

Sådan behandler vi ansøgninger ift. persondataloven

Som ansøger skal du efter Persondataloven vide, at lokaludvalget vil behandle ansøgningen elektronisk og i den forbindelse også behandle personoplysninger om dig. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger lokaludvalget behandler, ved at henvende dig til lokaludvalgets sekretariat.

Samtykkeerklæring:

Når du ansøger om støtte hos lokaludvalget, skal du være opmærksom på følgende:

At Lokaludvalget efter persondataloven vil behandle ansøgningens indhold elektronisk.

At oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af lokaludvalget på et offentligt møde.

At oplysninger om ansøgningens formål, ansøgernavn, størrelse på det ansøgte beløb samt lokaludvalgets beslutning vil blive offentligt tilgængeligt som en del af mødematerialet.

Når du indsender ansøgningen, giver du dit samtykke til ovenstående.